Program

pátek 29. 4. 2016 17.00 Zlínský klub 204

Martin Hilský: Hamletovské otázky. Zahájení festivalu. Náš přední odborník na Shakespearovo dílo, vynikající anglista a překladatel profesor Martin Hilský o hře, která je na repertoáru světových divadel již více než 400 let. Přednáška je organizována ve spolupráci s British Council / Britskou radou a je zařazena do mezinárodního projektu Shakespeare lives / Shakespeare žije. Hudební doprovod Renata Šňupíková
a flétnové trio ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
.

Fotografie z pořadu.

středa 4. 5. 2016 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Markéta Hejkalová: Ztracena v překladu a v originále. Překládá a je překládána – jaký je v tom rozdíl? A čím se liší psaní od překládání? Je obtížné uvést na český knižní trh neznámého autora? Nebo je těžší sama proniknout na cizí knižní trh, například na albánský? Jaké jsou nejčastější překladatelské chyby? Beseda o psaní, překládání a čtení bude obsahovat i veselé příklady překladatelských omylů.

Fotografie z pořadu.

čtvrtek 5. 5. 2016 9.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Markéta Hejkalová, Antonín Bajaja: O psaní, překládání a PEN klubu. Přednáška pro odbornou veřejnost.

Fotografie z pořadu.

čtvrtek 5. 5. 2016 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

KNIHA ZLÍN: Hana Lundiaková, Zuzana Kultánová. Slovem i hudbou se představí spisovatelka Hana Lundiaková, nominovaná na ocenění Magnesia Litera 2015. Debutující prozaička Zuzana Kultánová uvede novelu Augustin Zimmermann. Moderuje Marek Turňa. Hudebně doprovází STINKA.

Fotografie z pořadu.

pondělí 9. 5. 2016 17.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Petr Vavrouška: Polské duše. Proč jsou Češi v očích Poláků nejoblíbenějším národem? A proč to naopak neplatí? Pro odpovědi si přijďte na besedu se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu. Petr Vavrouška představí novou knihu rozhovorů s polskými osobnostmi. Moderuje Martin Pášma.

Fotografie z pořadu.

úterý 10. 5. 2016 9.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Pavel Čech dětem. Jak vzniká autorská knížka pro děti. Beseda a workshop pro děti
z 1. stupně ZŠ.

Fotografie z pořadu.

úterý 10. 5. 2016 17.00 2. podlaží budovy 15, kavárna

Karel Hvížďala: Osmý den týdne. Novinář a spisovatel Karel Hvížďala představil svou knihu fejetonů Osmý den týdne, v níž vypráví o své rakousko-uherské babičce, Karlu Krylovi a Milanu Kunderovi. Přiblížil současný svět médií a politiky a odpověděl na každou otázku. Moderoval Zdenko Pavelka.

Fotografie z pořadu.

středa 11. 5. 2016   10.00  Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť

Karel Hvížďala: Osmý den týdne. Ve středu dopoledne Karel Hvížďala besedoval se studenty Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť. Moderátor Zdenko Pavelka.

Fotografie z pořadu.

středa 11. 5. 2016 17.00 2. podlaží budovy 15, kavárna

Margo Rejmer a Beata Bocek: Večer s Polským institutem. Mladá polská autorka Margo Rejmer představí knihu Bukurešť: Prach a krev, hudebně doprovází osobitá slezská písničkářka Beata Bocek. Pořad je tlumočen. Moderuje Barbora Gregorová.

Fotografie z pořadu.

29. 4. – 15. 5.  foyer budovy 15  Výstava Polského institutu
Sienkiewicz 1846 – 1916 – 2016. První polský nositel Nobelovy ceny za literaturu a jeho české publikum

čtvrtek 12. 5. 2016 9.00 2. podlaží budovy 15, sál B

Kateřina Klabanová: Zábavná překladatelská dílna. Pro žáky druhého stupně jazykových škol připravila autorka ve spolupráci s Obcí překladatelů překladatelskou dílnu. Dozvědí se, co všechno obnáší práce překladatele, a budou si moci pohrát s angličtinou a češtinou, zkusit pár jazykových kotrmelců a rozlousknout několik překladatelských oříšků.

Fotografie z pořadu.

Vstupné: na všechny akce Literárního jara je vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč.
Vstupenky je možno zakoupit také v předprodeji v obou recepcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Na závěr každého pořadu bude vylosován jeden návštěvník s platnou vstupenkou, který obdrží knižní dárek.