Martin Hilský

Martin Hilský

(nar. 1943 v Praze)
Anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., je český překladatel, esejista, profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Patří k našim předním anglistům a překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v r. 1983 (Sen noci svatojánské), jeho překlad celého Shakespeara nazvaný William Shakespeare Dílo vyšel v jednom svazku v roce 2011
v nakladatelství Academia. Totéž nakladatelství vydalo v roce 2010 jeho studie a eseje
o Shakespearových hrách a básních (Shakespeare a jeviště svět, 2010). Publikoval zatím více než 60 knih, které se těší zájmu veřejnosti. Jeho překlady Shakespeara hrají česká divadla už třicet let.
Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Jungmannovu cenu, za překlady
a interpretaci Shakespearova díla obdržel Cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělovanou Nadací Charty 77. Za rozhlasový pořad o Shakespearových Sonetech získal Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu za rok 2002. V roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna
Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu Britského impéria (MBE). V roce 2011 získal státní cenu za překlad celého Shakespearova díla a prezidentem České republiky mu bylo téhož roku uděleno vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury a školství. Od AV ČR převzal v roce 2014 Medaily Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy. V roce 2015 získal prestižní cenu Česká hlava.

 

Odkaz na tvorbu autora do katalogu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 

Shakespeare a jeviště svět (Akademia, 2015)

 

 

pátek 29. 4. 2016 17.00 Zlínský klub 204

Martin Hilský: Hamletovské otázky. Zahájení festivalu. Náš přední odborník na Shakespearovo dílo, vynikající anglista a překladatel profesor Martin Hilský o hře, která je na repertoáru světových divadel již více než 400 let. Přednáška je organizována ve spolupráci s British Council / Britskou radou a je zařazena do mezinárodního projektu Shakespeare lives / Shakespeare žije. Hudební doprovod Renata Šňupíková
a flétnové trio ZUŠ Zlín – Jižní Svahy
.

Fotografie z pořadu.

>> přejít na program